លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធាន​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា និង​ជា​សមាជិក​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្ដល់យោបល់ បានចេញ​ប្រតិកម្ម​ជាមួយ​លោក រ៉ុង ឈុន និង​លោក មាស នី យ៉ាងខ្លាំង ហើយ​បាន​ហៅ​អ្នក​ទាំងពីរ​ថា ជា​បណ្ឌិត​ខួរក្បាល​មួយ​ចំហៀង ហើយ​ប្រតិ​កម្ម​នេះ បាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​អ្នក​ទាំងពីរ​នោះ បាន​រិះគន់​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្ដល់យោបល់​ថា មិនបាន​ធ្វើ​អ្វី​សោះ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ពេជ្រ​ស្រស់​បាន​សរសេរ​នៅលើ​បណ្ដាញ facebook របស់ខ្លួន​នា​ថ្ងៃទី​៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ​ថា “​ខ្ញុំ​ផ្ញើជូន​លោក​បណ្ឌិត មាស នី និង​លោក រ៉ុង ឈុន ព្រមទាំង​អ្នក​ងងឹត​ទាំង​ភ្នែក​អាច​មើលឃើញ​មួយចំនួន​ទៀត ដែល​វាយតម្លៃ និង​ចោទ​សមាជិ​ក​ក្នុង​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់យោបល់​ថា មិនបាន​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​សោះ​ជាពិសេស គឺ​មិនបាន​បម្រើ​ប្រយោជន៍​ប្រពល​រដ្ឋ និង​មិនបាន​ដោះស្រាយ​នូវបញ្ហាដីធ្លី សុំ​អស់លោក​បើកភ្នែក​អាន​របាយការណ៍​របស់​ប្រតិភូ​បក្ស​យុវជន​ថា តើ​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ និង​មាន​ចំនួន​ផ្ទៃ​ដី​ប៉ុន្មាន​ហិកតា ដែល​ពួកគាត់​ទទួល​បាន​នោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងន័យនេះ ខ្ញុំ​សុំ​ស្នើ​ដល់​ក្រុម​អស់លោក​បណ្ឌិត​មាន​ខួរក្បាល​មួយ​ចំហៀង សុំ​បើកទ្វារ​ខួរក្បាល​មួយ​ចំហៀង​ទៀត គឺ​ដើម្បី​បំពេញ​ឲ្យ​គ្រប់​ខួរក្បាល​ទាំងសងខាង​ផង ហើយ​ខ្ញុំ​សុំ​បញ្ជាក់​ផង​ថា “​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​” ក៏​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​យើង​ដែរ ចុះ​អស់លោក​បើកភ្នែក​មើល​នៅក្នុង​របាយការណ៍​បន្តិច​មើលថា​មាន​ពលរដ្ឋ​ប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ទទួលបាន​ដំណោះស្រាយ​នេះ​បើ​អស់លោក​ខ្ជិលអាន គឺ​ខ្ញុំ​ប្រាប់​តែ​ម្តង​ក្នុង​របាយការណ៍​នេះ​មាន​ពលរដ្ឋ​ចំនួន ៣១១៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារ​ត្រូវបាន​ដោះស្រាយ​ជូន​ពួកគាត់ ចុះបើ​រាប់​ជា​ចំនួន​នាក់​វិញ ថា​តើ​ប៉ុន្មាន​នាក់​ទទួលបាន​ការដោះស្រាយ​ពី​ប្រតិ​ភូ​គណបក្ស​យុវជន ដូច្នេះ​គឺ​យើង​យក​៣១១៣​គ្រួសារ​គុណ​នឹង​៣នាក់​ក្នុង​មួយ​គ្រួសារ​យ៉ាងតិច​ស្មើ៩៣៣៩​នាក់​ឯណោះ តើ​ពួកគាត់​ទាំង​៩៣៣៩​នាក់​មិនមែនជា​ពលរដ្ឋ​ទេ​អស់លោក​បណ្ឌិត​ពិការ​ខួរក្បាល​ទាំងឡាយ​….? ចំនួន​នេះ​មិន​គិត​ចូល​ពី​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ទៀតផង​”​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ពេជ្រ ស្រស់ បាន​អះអាង​ទៀតថា “​ធ្វើជា​បណ្ឌិត​គួរ​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្មេងៗ​ជំនាន់​ក្រោយ​គោរព​ខ្លះ​ផង​កុំ​ចង់តែ​ផ្គាប់ចិត្ត​មនុស្ស​មួយក្រុម​បោះបង់​គុណធម៌​ក្នុង​ខ្លួន​ឲ្យ​សោះ​ពីព្រោះ​អស់លោក​ក៏មាន​ថ្ងៃ​ស្លាប់​ដូច​តែ​គ្នា​ទេ ហើយ​មុននឹង​និយាយគួរ​គិតដល់​ជន​កំពុង​រងគ្រោះ​ផង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយ ខ្ញុំ​ចង់​ដាក់​ការ​ភ្នាល់​ជា​មួយ លោក បណ្ឌិត មាស នី និង​លោក រ៉ុង ឈុន បើសិន​ជាការវិភាគ​របស់​អស់លោក អាចជួយ​ដល់ បងប្អូន ជនរងគ្រោះ​ដីធ្លី​ឲ្យ​ទទួលបាន​ដំណោះស្រាយ​ពី​រដ្ឋាភិ​បាល​បាន និង​ជំរុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​មួយចំនួន​ទៀត​បាន​ដូចជា​ការ​ដណ្តើម​ដែន​សមុទ្រ​ពី​ពពួក​ទុច្ចរិត និង​បញ្ហា​ផ្សេងទៀត​បាន គឺ​ខ្ញុំ​នឹង​ដើរចេញ​ពី​យន្តការ​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្តល់យោបល់ ព្រមទាំង​រំលាយ​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា ចោល​តែ​ម្តង ហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​ឈប់​ប្រឡូក​ក្នុង​ឆាកនយោបាយ​អស់​មួយជីវិត​..​។​តើ​លោក​ទាំង​២​ហ៊ាន​ភ្នាល់​ជាមួយ​ខ្ញុំ​ដែរឬទេ​? ខ្ញុំ​រង់ចាំ​ទទួល​ការ​ភ្នាល់​ពី​លោក​ទាំង​២​នាក់ គ្រប់​ពេល​..៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *