តុលាការ​វៀត​ណាមួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​១៣​មករា​បាន​កា​ ត់ទោ ស​ដា ក់ គុ ក​រ យៈពេល​វែងដ​ល់​អតីតមន្ត្រី​ក្រុង​ដា​ណាំង​២​នាក់ ចំពោះ​ការចោ ទប្រកា ន់​ ថា​ពួក គេ​​គ្រប់គ្រ ង​សេដ្ឋកិច្ច​ខុស​។​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ត្រា​ន់ វ៉ាន់ មិញ និង វ៉ាន់ ហ៊ូ​យ ជៀន ត្រូវបា ន​តុ  លា ការ​ក្រុង​ហា ណូ យ​ កា ត់ ទោ ស​អោយ​ជា ប់ គុ ក​១ ៧​និង​១២​ឆ្នាំ ​រៀងៗ​ខ្លួន នេះ​បើ​តាម​ការផ្សាយ​របស់​កា​សែត​យុវ​​ជន​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មិញ ធ្លាប់ ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ គណៈកម្មាធិការ​ប្រជា ជន​ក្រុង​ដា​ ណាំង​ចា ប់ពី​ឆ្នាំ​២០០៦​ដល់​ ២០១១ នៅពេ ល​ជៀន​ បន្ត​តំណែ ង ​នេះ​ពី​ឆ្នាំ​២០១១ ​ដល់ ​២០១៤​។​អ្នក​ទាំ ង​ពីរ  ​ត្រូវបាន​ ចោទប្រកាន់​ថា​រំ លោ ភ​ច្បា ប់​ស្តីពី​ទ្រព្យស ម្បត្តិ​រដ្ឋ​និង​ ការគ្រប់ គ្រង ​ដី ដោយ​បាន​លក់ ​ដី​រ ដ្ឋ​ដោ យ​ខុ សច្បាប់​ទៅ អោយ ​អ្នកជំ នួញ​ម្នាក់ ជាហេតុ ​នាំ​អោ យ​​រដ្ឋ​ខាត ប ង់​ប្រា ក់ ​២២​  លាន​លា ន​ដុង​(៩៤៩,៣៨​លាន​ដុល្លារ​)​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ពួក​អ្នក​ស៊ើប អង្កេត​បា ន​រក​ ឃើញថា អ្នក ​ទាំង​ពីរ​ បាន​ចុះ ហត្ថលេខា​ លើ​ឯកសា រ​ជាច្រើន​ ដើម្បី​ផ្ទេរ សិទ្ធិ​ប្រើប្រា ស់​ដី​ ទៅ​អោយ ផាន់ វ៉ាន់ វូ ដែល​ ជា​អតី ត​ សេដ្ឋី​ជំនួញ​​ អចល នទ្រ ព្យ​ម្នាក់​។​

​វូ បាន​ស្វះស្វែង ​ភៀ សខ្លួន ​ទៅ​ អាឡឺម៉ង់  តែ​ត្រូវបាន ​ចា ប់ខ្លួ ន​ នៅ ​វៀត ណាម​កាលពី​ឆ្នាំ មុន​។​បុរស​ នេះ​ក៏​ត្រូវបាន ​តុលាការ​កាត់ទោស​អោយ​ជា ប់គុ ក​ ២៥​ឆ្នាំ​ផង ​ដែរ​​ កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ដោយសារ​ រំ លោ ភ​ច្បាប់​ រដ្ឋ​ស្តីពី​កា រគ្រប់គ្រង​ដីធ្លី​។​

​តុលាការ​ ដដែល​ក៏​បាន​កា ត់ ទោស ​មនុស្ស​១៨​នាក់​ទៀត អោយ​ជា ប់គុ ក​ពី​១​ឆ្នាំ​កន្លះ​ ​៦​ឆ្នាំ ចំពោះ​ការពាក់ព័ន្ធ​របស់​ពួកគេ​ក្នុងករណីនេះ​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ រស្មីកម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *