ចរាចរណ៍​ដែល​មាន​សភាព​​កក​កុញ រក​តែ​ងាក​បន្តិច​មិន​កើត បាន​ត្រឹម​រំកិ ល​សន្សឹម​ៗ ទម្រាំ​បាន​ទៅ​ដល់​គោ លដៅ​និមួយ​ៗ ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ធុ ញ​ស្មុគ ស្មា ញ​ខ្លាំង​ណាស់។ ចេញ​មក​ពី​ផ្ទះ​តែ ង​ខ្លួន​ស្អាត ​បាត​  មាន​​​ អារម្មណ៍​ល្អ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ  ឲ្យ​តែ​ពេល​​ ជាប់​គាំង​​ស្ទះ​ ម៉ូតូ ​ឡាន​ម្តង​ៗ ដឹង​តែ ​មួម៉ៅ​​ មិន​ស្រឡះ​ក្នុង​ ចិត្ត​ទា ល់​តែ​សោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​ នៅ​ប្រទេស​ អាល្លឺម៉ង់​ បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ការ​ស្ទះ​ចរាច រណ៍ ក៏​អាច​បណ្តា ល​​​​​ឲ្យ​មា ន​គ្រោះ ​ថ្នា ក់ ​ចំពោះ​សុខ ភាព ជាពិសេ ស​​មាន​ហានិ ភ័យ​ខ្ពស់​ក្នុង​កា រ​ប្រឈម​ជា មួយ​នឹង​ជំ ងឺ​គាំង ​បេះដូង។ លើស​ពី​នេះ​ ទៅ​ទៀត វា​អាច​ជះ​ឥទ្ធិពល​អាក្រ ក់​ៗ​ដល់​​អ្នក​ មាន​​​ដូចជា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ការ​គាំ ង​ បេះ​ដូងត្រូវ​រង់​ចាំ ​យូរ​ម៉ោ ង​ផង ថ្លង់​​សំឡេង​ ម៉ាស៊ី ន​ឡាន​ម៉ូតូ​ផង  ធ្វើ​ឲ្យ​កម្រិត​នៃ​ ការ​ខឹង ​មួម៉ៅ​​កាន់តែ​កើន​ ឡើង។ បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​ សិក្សា​វិភាគ​អស់ ​រយៈ​ពេ ល​៤​ឆ្នាំ លទ្ធផល​បាន ​បង្ហាញ​ទៀត​ថា ការ​គាំ ង​ បេះ ដូង​​មាន​ដល់​ទៅ​ ១៥០ ០ ករណី  ដែល​បណ្តាល​ មក​ពី​ស្ទះ​ចរា ចរណ៍​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ធ្វើ​ឲ្យ​សមត្ថភាព ​ខួរ​ក្បាល ​ធ្លា ក់​ចុះ ដោយ​សា រ​តែ​គ្រប់​គ្នា​ចង់​ គេច​ផុ ត​ពី​ចំណុច​កក​ស្ទះ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​​ព្យាយា ម​បើក ​រុល​​គ្មាន​ភាព​​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា​ទៅ ​វិញ​ទៅ​មក។ យ៉ាង​ណា ​កុំ​ភ្លេច​ថា​នរ ណា​ក៏​ចង់​ប្រញា ប់​ដូច​តែ​ គ្នា​ដែរ។ មួយ​វិញ​ទៀត​ ការ​ស្រូប​ យក​ផ្សែង​ចេញ​ពី​បំពង់​ស៊ី​ម៉ាំ ង អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ច ង​ចាំ ​ធ្លាក់​ចុះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ឡើង​ទម្ងន់ការ​​កក​ស្ទះ​រា ប់​ម៉ោង​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​​បាត់​ បង់​កម្លាំង​ថា មពល គ្មាន​ក ម្លាំង​កំ ហែ ង​​ហាត់​ប្រាណ ឬ​អស់ ​អារម្មណ៍​គិត​ពី​​​ការ​ធ្វើ​ម្ហូប​ដែ ល​ផ្តល់​​​ប្រយោជ ន៍​ដល់​សុខ ភាព ​ជា​ដើម​។

៤. មិន​ស្រស់​ស្រា យអ្នក​ អាច​នឹ ង​ចុច​ទូរស័ព្ទ​ពេ ល​ជា ប់ ​គាំង ជក់​បារី ឬ​ស្តា ប់​បើ​ចម្រៀង​ឮៗ ដើម្បី​បន្ល ប់​ស្រ្តេស ប៉ុ ន្តែ ​វា​មិន​មែន​ជា​ភាព​ស្រស់​ស្រាយ​ ពិត​ប្រាកដ​នោះ ​ទេ​ ថែម​ ទាំង​អា ច​បណ្តា ល​ឲ្យ​អ្នក​កា ន់​តែ​ច្រ បូក​ច្រប ល់​បន្ទាប់​ពី​ នោះ​ក៏​មាន។​

៥. ផល​ប៉ះ​ពាល់​ផ្សេង​ៗ​ទៀតអ្នក​ក៏​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ជ ន​ រ ង ​គ្រោះ ដោយ​សារ​ការ​លើ ស​សម្ពាធ​ឈា ម ជំងឺហឺតឬសួត​ ជា​ដើម​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការ​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​ដែល​មាន​ចម្ងាយ ​ដល់​ ទៅ​ ២០​គីឡូម៉ែត្រ​ នៅ​ប្រទេស ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ក្នុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ មាន​ មនុស្ស​១២​នាក់​បាន​ស្លាប់ ព្រោះ​បញ្ហា​ នេះ​កើ ត​ឡើង​ដល់​ទៅ​៣ ​ថ្ងៃ​ជា ប់​គ្នា។ ហេតុ​នេះ ​ហើយ ត្រូវ​ប្រុ ង​ប្រ យ័ត្ន​ឲ្យ​បាន​ ល្អ​ រាល់​ពេ ល​ធ្វើ​ដំ ណើរ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​។ ជ្រើស​រើស​ មធ្យោ បាយ​ ណា​ ដែល​បង្ក​ ភាព ​ងា យ​ស្រួល​និ ង​រហ័ ស​ប្រសិន​ បើ​អ្នក ​ប្ រញា ប់​ឬ​ប ន្ទា ន់​ខ្លាំង​  ហើយ ​កុំ​ភ្លេច​ដក​ដង្ហើ ម​ ចេញ ​ចូ ល​ឲ្យ​បា ន​វែ ង​ៗ ដើម្បី​សុ ខភា ព​៕​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ ខ្លីៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *