ព្រះសង្ឃ ព្រះនាម ជុំ វាសនា គង់នៅវត្តភ្នំខ្លា ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះរាមរង្សី ឃុំជ្រៃបាក់ ស្រុករលាប្អៀរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ ត្រូវបានគណៈកម្មការវត្តអាចារ្យវត្ត និងពុទ្ធបរិ ស័ទចំណុះជើងវត្ត ចោទប្រកាន់ថា មានព្រះទ័យមិនស្មោះត្រង់ កាន់លុយកសាងវត្តតែអង្គឯង និងចាយវា យ មិន អោ យអ្នកណា ដឹងបា ត់លុយ ជាង ៣០លានរៀលមិនដឹង ទៅណា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង​ណា​ ព្រះអង្គ ជុំវាសនា បានមានថេរដិកាថា រាល់ការចំណាយកសាងវត្តព្រះអង្គ មានរបាយការណ៍ និងបានរាយការជូនក្នុងអង្គប្រជុំជាមួយថ្នាក់ស្រុក និងឃុំរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមករា នេះ ម៉េចក៏យករឿងនេះមកនិយាយទៀត។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា នៅក្នុងវត្ត លោក យឹម សូន ប្រធានគណកម្មការវត្តភ្នំខ្លា រួមនិងតាអាចារ្យ និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្ត បាននិយាយអោយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយើងដឹងថា ព្រះអង្គ ជុំ វាសនា បាននិមន្តមកពីខេត្តតាកែវ និងបានសុំគង់នៅក្នុងវត្តភ្នំខ្លានេះ ដើម្បីជួយកសាងវត្តបាន១វស្សាហើយ តែគ្មានតួនាទីអ្វីឡើយជាព្រះភិក្ខុសង្ឃធម្មតា ។ ប៉ុន្តែការគង់នៅវត្តនេះ ព្រះអង្គបានចាត់ទុកអង្គឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្ត ទុកដាក់លុយចំណូលរបស់វត្តខ្លួនឯង និងការចាយវា យ ផ្សេងៗក្នុងវត្ត គឺលោកអត្តនោម័ត ចាយវា យតែអង្គឯង មិនអោ យ គណៈកម្មការវត្តបានដឹងឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក តាមការកត់ត្រារបស់គណៈកម្មការវត្តចំពោះការចំណូលធំៗក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បុណ្យកឋិន និងបុណ្យផ្កា លុយកសាងវត្តសរុបមានចំនួន ៥៧លានរៀល ចំណែកដកការចំណាយទៅវិញគឺត្រូវនៅសល់ប្រមាណជាង៣០លានរៀល តែពេលសួរនាំទៅ លោកបានឆ្លើយថាលុយកសាងវត្តបានចំណាយអស់ហើយ គឺចាយវា យតែអង្គឯងគ្មា នវិ ក័យបត្រ គ្មានគណៈកម្មការវត្តណាមួយបានដឹងឮឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណៈកម្មការអាចារ្យវត្ត បានបន្តអោយដឹងថា៖ ដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយរឿងខាងលើនេះ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៤ ខែមករា គណៈកម្មការវត្តបានទូលលោក អោយនិមន្តមកប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ជាមួយគណៈកម្មការវត្ត មេភូមិ និងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវត្ត ដើម្បីសាកសួរពីការទុកដាក់លុយ និងការចំណាយលុយកសាងវត្ត តើអស់ប៉ុន្មាន នៅសល់ប៉ុន្មាន និងមានគម្រោងរៀបចំអោយមានបេឡាកាន់លុយវត្ត អោយបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ តែលោកមិននិមន្តមកប្រជុំទេ ។ ដោយឡែកពេលប្រជុំសមូហភាពក្នុងអង្គប្រជុំមានគណៈកម្មកា អាចារ្យវត្ត ពុទ្ធបរិស័ទ ប្រជាពលរដ្ឋ រួមនិងលោ កមេភូមិ បានឯកភាពគ្នា ប្តិតមេដៃមិនអោយ ព្រះអង្គ ជុំ វាសនា គង់នៅក្នុងវត្តភ្នំខ្លាទៀតឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះដល់ប្រមាណម៉ោង១៣រសៀល ពេលលោកនិមន្តមកដល់វត្តវិញ ក៏បាននិមន្តចូលបន្ទប់បិតទ្វារជាប់ ពេលគណៈកម្មការវត្ត ទៅនិមន្តហៅលោកអោយចេញមកក្រៅ ដើម្បីដោះស្រាយគ្នា និងមានថេរដិកាបំភ្លឺចំពោះក្រុមអ្នកកាសែត តែលោកមិនព្រមនិមន្តចេញពីបន្ទប់មកឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនិងរឿងនេះ នៅម៉ោងប្រមាណ ១៤និង៣០នាទី រសៀល លោកស្រី ប្រធានការិយាល័យធម្មការស្រុក រួមនិងព្រះអង្គ អនុគណស្រុករលាប្អៀរ បាននិមន្តនិងអញ្ជើញដៅដល់វត្តភ្នំខ្លា ដើម្បីស្តាប់របាយការណ៍ និងសម្របសម្រួលដោះស្រាយរឿងនេះ ។ ក្នុងរឿងនេះ លោកស្រីប្រធានការិយាល័យធម្មការស្រុក បានអោយដឹងថា៖ តាមពិតវត្តនេះមានឈ្មោះជាអាស្រមនៅឡើយទេ និងទាំងគណ៖កម្មការវត្ត ទាំងព្រះអង្គ ជុំ វាសនា ក៏មិនទាន់មានការចាត់តាំង ឬតែងតាំតួនាទីជាផ្លូវការនៅឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកព្រះអង្គ ជុំ វាសនា ដែលរងការចោទប្រកាន់ បានមានថេរដិកាថា៖ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោកមេឃុំជ្រៃបាក់ បានមកប្រជុំ ដោះស្រាយរឿងនេះរួចហើយ ដែលពេលនោះ លោកក៏បានបង្ហាញ របាយការណ៍នៃការចំណូល និងចំណាយលុយកសាងវត្តរួចអស់ដែរ គឺមិនមាននៅសល់លុយកសាងវត្តទៀតទេ ហេតុអីថ្ងៃនេះគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តលើកយករឿងដដែលៗនេះមកនិយាយទៀត ចំណែកឡានដែលលោកទិញជិះ គឺជាលុយផ្ទាល់ខ្លួនលោកទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេលនោះ ខាងគណៈកម្មការវត្ត បាន បញ្ជាក់ថា៖ ព្រះអង្គ ជុំ វាសនា មាន របាយ ការណ៍ចំណា យពិតមែ ន តែរបាយការណ៍នោះ គឺធ្វើតែអង្គឯងគ្មានវិក័យបត្រចំណា យត្រឹមត្រូវ និគ្មានគណៈ កម្មកាវត្តណា បា នដឹងឮឡើយ ។ ម៉្យាងទៀ ត ២ថ្ងៃមុននេះលោកបានលក់ស្រូវក្នុងវត្តជិត ៣ តោន ទៀតបានលុ យរាប់ លាន រៀលទៀត តើលុយ លក់ស្រូវ នោះនៅ ឯណា  និងលោកបានទិញឡានកាមរី៩៦ មួយ គ្រឿងទៀ ត តម្លៃ ៤៥០០ដុល្លា និងថា ជួលជុ លអស់ដ ល់ទៅ ៧០ ០០ដុល្លា ឥឡូវយ ក ឡាន ទៅលាក់ បាត់ ទៀត ដូច្នេះទើប គណៈ កម្មការវត្តមិនទុ កចិត្ត ខ្លាចលោ ករត់ គេច បាត់ តើលុ យនៅ ជំ ពា ក់ថ្លៃជា ង  បានអ្នកណាសង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងកា រសម្របសម្រួលល្ងាច នោះដែ រ លោកស្រីប្រធា នការិ ល័យធម្មការស្រុក និងព្រះអង្គជំនួយ ការ ព្រះអនុ គណស្រុក បានមានថេរដិកា ឯក ភាពគ្នាថា៖ រឿងនេះ ដោះ ស្រាយមិ នទាន់ ចេញ ទេដោ យត្រូវកំណ ត់លើ កទៅប្រជុំ ដោះ ស្រាយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ខាងមុននេះ ។ ដូច្នេះទាំងគណៈ កម្មការវត្ត និងព្រះអង្គ ជុំ វាសនា ត្រូវមានរបាយ ការ ណ៍ច្បាស់លាស់ដូចគ្នា ពិសេសគឺត្រូវមានវិក័យបត្រចំណា យនានា មកដា ក់អោយក្រុមការ ងារចម្រុះ​ថ្នាក់ស្រុក ត្រួតពិ ត្យដោះស្រាយ ហើ យរឿង នេះត្រូវមានកា រយោ គយ ល់អ នុគ្រោះ និងទទួល ស្គាល់ កំ ហុ សខ្លះៗដែល កើត មាន ពីរឿងខ្វះការ សហ ការគ្នាក ន្លង មក  និងត្រូវស្រុះស្រួលគ្នា ទើប អាច ដោះ ស្រាយ រឿងនេះ បាន ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ កម្ពុជាថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *