នៅ​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង ក្រោយ​នេះ មាន​ការ​ចែក​រំ លែក​តៗ​គ្នា​ និង​ការ​បញ្ចេញ​ម តិ​យ៉ាង​ច្រើន​ចំ ពោះ​រឿង​រ៉ា វ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំនួន​ពីរ គឺ​​ការ​ចូល ​ស្ដី​ដណ្ដឹង ​កូនក្រមុំ​ ដែល​មាន​ថ្លៃ​បណ្ណាការ​ខ្ទង់ ​ម៉ឺន​ដុល្លារ ​និង​រឿង​មួយ ​ទៀត ​នារី​ម្នាក់​ បង្ហោះ​សារ​យំ​ សោក ពេល​ឃើញ​មិត្ត​ប្រុស​ចូល ​ស្ដី​ដណ្ដឹង​នារី​ផ្សេង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​ដំបូង​ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​ស ង្គម​ហ្វេស​ប៊ុក​ជា​ច្រើន​មិន​ បាន​ដឹង​​ថា រឿង​រ៉ាវ​ទាំ ង​ពីរ​ខាង​ លើ​បាន​ជា ប់​ពាក់​ព័ន្ធ​គ្នា​នោះ​ទេ ​រហូត​ដល់​មាន​ការ​ប ក​ស្រាយ​របស់​នារី​ ដែល​ត្រូវ​បុរស​ខាង ​លើ​ចូល​ស្ដី​ដណ្ដឹង​។ ​សំណេរ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​ អារម្មណ៍​​មាន ​អ្នក​ ចែក​បន្ត​ច្រើន​ដំបូង​គេ ​គឺ​កូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រមុំ​ម្នាក់ ​បាន​បង្ហោះ​សារ​រៀប​រាប់​ សង្ខេប​ពី​ប្រវត្តិ​ស្នេហ៍​ជា​មួយ ​មិត្ត​ប្រុស មុន​នឹង​គាត់​នាំ​ឪពុ ក​ម្ដាយ​ចូល​ស្ដី​ជា​មួយ​ ទឹក​ប្រាក់​ថ្លៃ​បណ្ណាការ ២ម៉ឺន​ដុល្លារ​ថា៖ «រយៈ​ពេល​ជាង ៣​ឆ្នាំ​មក នេះ​ខ្ញុំ​មិនដែល show off (​មាន​ន័យ​ថា​សម្ញែង ឬ​បង្ហាញ​) ​អ្វី​ ច្រើន​ទេ ព្រោះ​ពី​ដំបូង ​ដែល​ស្រលាញ់​គ្នា គឺ​ខ្ញុំ​មិ នដែល​ គិត​ថា ​គាត់ ​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ ពិត​ទេ គិត​ថា​ ទាក់ ទង​គ្នា​លេងៗ ​ព្រោះ​ គាត់​ជា ​មនុស្ស​ដែល​មា ន​ស្រី​ច្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យូរៗ​ទៅ គាត់​កាន់តែ ​care ​កាន់តែ​ហួង ហែង តាម​ស្អិត​ទៅៗ ​តែ​ថ្ងៃ​នេះ ម៉ោង ៩​ព្រឹក​នេះ​មនុស្ស​ម្នា ក់​ដែល​ខ្ញុំ​មិនដែល ​នឹង​គិតថា គាត់​នឹ ង​ស្រលាញ់​ស្រី​ណា ​ស្មោះ បាន ​យក​គ្រួសារ​ ពី​ភ្នំពេញ​មក ​ដណ្តឹង​កូន ​ក្រមុំ​គេ​ដល់​ សៀមរាប​ចឹង ​សោះ​។ អរគុណ​បង​ដែល​ទ្រាំ​នឹ ង​ច​រឹត​អូ ន​បាន និង​ តែង​លើក លែង​រាល់ ​កំហុស​ខុសឆ្គង និង​តែ ងតែ ​បារម្ភ ​និង​ព្រម​ចា ញ់​អូន ​រហូត អរគុណ សំរាប់​ការ​ស្រលាញ់​អូន និង​គោរព​ស្រលាញ់​គ្រួសារ​អូន នេះ​ហើយ​ជា​អ្វី​ដែល​អូន​ប្រាថ្នា​ចង់បាន»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក​ថ្លៃ​ប ណ្ណាការ​ត្រូវ​ខាង ​ប្រុស​ជូន​ចំនួន ២​ម៉ឺន​ដុល្លារ ​ដោយ​ខាង​ស្រី​មិន ​បាច់ ​ហារ​ស្ដី​ បង្គា ប់។ ​ដោយ​ សារ​ តែ​តម្លៃ​បណ្ណាការ​ដ៏​ខ្ពស់​បែប ​នេះ​ហើយ ​ទើប​អ្នក​ ប្រើ​ប្រាស់​ហ្វេសប៊ុក​ភា គ​ច្រើន​ជា ​បុរស​​ចា ប់​អារម្មណ៍ និង​បន្ទាប ​ខ្លួន​ឯង​ថា ​គ្មាន​ លទ្ធភា ព​ដូច​គេ​ឡើយ។បន្ទាប់​ ពី​សំណេរ​ ទាំង​នេះ​ ត្រូវ​បាន​គេ ​ចែក​ ចាយ​ព្រោង ​ព្រាត​នៅ ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេស ប៊ុក ​ស្រាប់​ តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្រោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេ​ឃើញ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​មួយ ​ទៀត​ឈ្មោះ Kanha Gi Gi ​បាន​បង្ហោះ​សារ​អម ​ជាមួយ​រូប​ថត​ យំ​ទួញ​សោ ក​ដា ក់​បុ រស​ម្នាក់​ជា​សង្សារ​ដែល​បាន ​ចូល​ស្ដី​នារី​ផ្សេង​។ ​នាង​មិន​ បាន​បង្ហើប ​ឈ្មោះ និង​រូប​ សង្សារ ប៉ុន្តែ​គេ​ ស ង្ស័ យ​ ថា ​ទំនង​ ជា​បា ន​ឃើញ​បុរស​ម្នាក់​ចូល​ស្ដី​ដណ្ដឹង​ជា មួយ ​បណ្ណាការ ២​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ខា ង​លើ។ ​នាង ​បាន​រៀប​រា ប់​ថា.. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ឈឺ​អ ត់​មនុស្ស​ស្រលាញ់​គ្នា​ ៤​ឆ្នាំ​ជាង ​ចុងក្រោយ​គេ​ទៅ ភ្ជាប់​ពាក្យ​មួយ​អ្នក​ ផ្សេង​ទៅវិញ ​អូន​ដឹ ង​ថា​អូ ន​កូន​អ្នក ​ក្រ​អូន ​គ្មាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អ្វី​ទេ គ្រួសារ​អូន ​គ្មាន​ដុល្លារ ផ្ទះ​ និង​របស់ទំនើបៗ​ ដូច​គ្រួសារ​គេ​ទេ ហើយ​អូន​ក៏ ​គ្មាន​អី ​អោយ ​បង ​មក​ស្រលាញ់​អូន​ និង​គ្រួសារ​អូន​ ដែរ ហើយ​ពួក​ យើង​ក៏​ធ្លាប់​ ឈ្លោះ​គ្នា​ច្រើន​ដង ​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែ ក​គ្នាក៏​មាន​ដែរ​ តែ​ បាន​តែ​ម៉ា ន​ថ្ងៃ​ទេ ​ពួក​យើង​ក៏​ត្រូវ​គ្នា​វិញ តែ​មាន​ថ្ងៃ​មួយ ​ដែរ ​អូន​បាន​ក្បត់​ បង​ខ្លាំង​បំផុត​ ហើយ ​អូន​ក៏​ឈ្លោះ​គ្នា​ខ្លាំង​ មែន​ទែន។ហើយ​ក៏​ឈា ន​ដល់​អូ ន​ និង​បង​និ យាយ​ពាក្យ​បែ ក​រៀងៗ​ខ្លួន ​​អូន​ជូនព​រ បង​ណា​ អោយ​ប ង​ និង​គេ​ជួបតែ​រឿង ​ល្អៗ​ក្នុង​គ្រួសារ ​កុំ​ ឈ្លោះ​គ្នា​ ច្រើន​ពេក ​ណា​បង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវ​ចេះ​ស្រលាញ់​គ្នា​ដឹ ង​នៅ​បង ហេតុ​អី​បង​ មិន​ប្រាប់​អូ ន​តាម​ត្រង់​ មក​បង​​ បង​កុ ហក​អូន​ធ្វើ​អី​ អូន​ដឹងថា ​អូន​ មិនល្អ​ទេ​ អូន​ក៏​ធ្លាប់ ​ក្បត់​បង​ ដែរ ហើយ​អូន​ក៏ កុ ហក​ បង​ច្រើន​ណាស់ ​ដែរ។ អូន​ដឹង ថា​ពេល​ នេះ​ទោះ ជា​អូន​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​វា​ មិន​ដូច​ដើម​ដែរ តែ​បង​ដឹង​អត់ ថា​អារម្មណ៍​អូន​ពេ ល​នេះ​វា​យ៉ា ងម៉េច​ប ង​មាន​ ដឹង​អត់?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង​ ពេល​អូន​ឃើញ​គេ​ផុស​រូ ប​បង​ និង​គ្រួសា​របង ចូល​ទៅ​ដណ្ដឹង​ គេ ​បង​ដឹង​អ ត់ថា​ អារម្មណ៍​អូ ន​វា​ម៉េច អូន​ចង់តែ ​ដើរ​ចូល​ឡាន​អោ យ​ងា ប់​ បាត់ៗ​ ទេ​បង អូន​រស់នៅ​ពិ បាក​ជាង​ ងាប់ ​ទៅ​ទៀត​ពេ ល​នេះ​ គិត​អី​ក៏​ មិន​ចេ ញ​ដែរ។ ​គិត ​ចេញ​តែ​ម្យ៉ាង គឺ​អូន​ចង់​ងា ប់​អោ យ​បាត់ ​ពី​មុខ​ពី ​មាត់​ បង​ទេ ​‍​តែ​អូន​អា ណិត​ម៉ែ​ និង​ប៉ា​អូន​ណាស់ បើ​អូន​ងា ប់​បាត់​ទៅ​ តើ​ពួកគាត់​គិត​ម៉េច​ហើយ​អ្នកស្រុក​មើលងាយ​ពួកគាត់​ម៉េច​ខ្លះទៅ​ ខ្ញុំ​ខ្លាច​ហើយ​លុយ​ ហើយ​ក៏​រាង​ដែរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី​អូន​ជា​ មនុស្ស​ស្រី​ដែរ​ល្ងង់​ អ្នកណា​ច ង់​សើច ​ច ង់​យំ​ខ្ញុំ​ក៏​តា មចិត្ត​អ្នក​ទៅ»។ឆ្លើយ​តប ​នឹង​ ការ​រៀប​រាប់​ លើ​នេះ ​​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ Dav Dav ​ជា​នារី​ដែល​បុរ ស​​នោះ​ ចូល​ស្ដី​ដណ្ដឹង​​ ពេញ​មុខ ​ពេញ​មា ត់​បាន​​បង្ហើរ​សារ​ តប​ទៅ​នា រី​នោះ តែ​មិន​បញ្ចេញ​ ឈ្មោះ និង​រូប​ថត​វិញ​ថា «​​ទាំង​ឪពុក​ម្តាយ​ខ្ញុំ ម៉ាក់​ ក្មេក​ខ្ញុំ មិន​អោ យ​តប ត​ នឹង​ស្រី​បែប​ ហ្នឹង​ទេ .​តែ​ចង់​ ជំរាប​ជូន​អ្នក​តែៗ​ស្ករៗ​ និង​ម្នាក់​ស្រី​ម្នាក់​ហ្នឹង​ផង កុំ​ប្រើ​ពាក្ យ​ថា មក​ពី​ខ្ញុំ​ មាន​ទ្រព្យ​បាន​ គេ​មក​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ មក​​ ពី​ខ្ញុំ​ប្រឹង ​រក​ស៊ី​ បាន​ខ្ញុំ​មាន​លុយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត់​បាន​ដេក​ស៊ី​ លើ​នរណា​ទេ ​អត់​ដូច ​នាង ម្ង៉ៃ​ៗ គិតតែ​ តោង​ប្រុស ​ទេ ​មួយទៀត រឿង​៤ឆ្នាំ​ ហើយ រូប​ចាស់ ​តាំងពី ​សម័យ​មុន យក​មក​ផុស​ចឹង ម៉េច​យូរណាស់ ​មិន​ម ក​កាឡុក ខំ​ជី​ក កាយ​ធ្វើ​អី មក​ កាឡុ​ក​ដែល ​គេ​ភ្ជាប់ពាក្យ​​ហ្នឹង។ នាង​ ជា​មនុស្ស​ ស្រី នាង​ប្រឹង ​ហែ ក កេរ្តិ៍​ខ្លួន​ ឯង មិន​ផ្តល់​ តំលៃ​អោ​យ​ខ្លួន​ឯង អោយ ​ប្រុស​ណា​ មក​ផ្តល់​តំ លៃ​អោ យ​នាង បើ​ សណ្ឋាន​ នាង​ នៅ​តែ​បែបនេះ គ្មាន​ទេ​សេចក្ដីសុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន​គិត​ខ្លួន​ឯង​ទេ ស្រលាញ់​គ្នា​ ឡើង​៤ឆ្នាំ ម៉េច​ មិន​ព្រម​រៀបការ ​នឹង​គ្នា ហេតុ​អីក៏​ បណ្តោយ​អោ យ​រយៈ​ ពេល ​៣​ឆ្នាំ​នេះ​ គាត់​មក​ថែ​ខ្ញុំ​ ផ្តល់​តំលៃ​អោយ​ខ្ញុំ​ចឹង ខ្លួន ​ក្បត់​គេ កុហក ​គេ​ឡើង​រា ប់​ភ្លេច តែ​មក ​និ យាយ​ថា ​គេ​ ក្បត់​ខ្លួន ទាំង ​ខ្លួន​​ជា​ អ្នក​ ដែល​ផុស​ និយាយ​ខ្លួន​ឯង​ ថា​ក្បត់​គេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉េច​ពេល​ គេ​ស្រលាញ់​មិន ​ស្មោះត្រង់​ នឹង​គេ ចាំបា ច់​លួចលា ក់​ មាន​ប្រុស​ឈ្មោល ​ធ្វើ​អី?មនុស្ស​ប្រុស​គេ ​មិន​មោក​ទេ ហើយ ​ប្រុស​ណា​ដែល​មិន ​ចេះ​ខិលខូច តែ​សំខាន់ តើ​មនុស្ស​ស្រី​ណា​ម្នាក់​ ដែល​គេ​ផ្តល់​កិត្តិយស​អោយ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ មាន​បញ្ហា​ អី​ច្រើន​ដែរ តែ​នាង ពូកែ​ សំដែង ជា​តួរង​បា នល្អ កែ​ខ្លួន​គឺ​ប្រសើរ​ចុ ងក្រោយ​មួ យទៀត ល្បិច​នាង ​បំបែក​ ខ្ញុំ​មិន​បាន​ទេ»។ ទោះ ​យ៉ា ង​ណា​ ​បន្ទាប់​ពី​សារ​ ឆ្លើយ​តប​​ត្រូវ​បា ន​គេ ​បង្ហោះ​ គណនី​ហ្វេស​ប៊ុក ​ឈ្មោះ​ Kanha GiGi ​​បាន​បា ត់​ខ្លួន​ពី​បណ្ដាញ​ សង្គម​ ទៅ​ហើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *