ស្ត្រីម្នាក់​បាន រៀបរាប់ពីទុក្ខសោក ​​​​​​​ក្នុងជីវិត របស់ខ្លួន​​​​​​​​​​​​ ត្បិត ប៉ះប្តី ជាម​​​​​​​​​​​នុស្សចេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រដាល់ ចេះ ក្បាច់គុន និងមាន ច ​​​​​រិត កោ ង​​​​​​​​​​​កា ច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខិលខូ ចមា ន​​​​​​​​​​​ស្រីញី ក្រៅផ្ទះ​​​​​​​​​​​​​​រា ប់មិ នអ ស់ និងថែ​​​​​​​​​​​​​​មទាំងចូល ​​​​​​​​​​​​​​​ចិត្តប្រើអំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពើ ហិ ង្សាវា យ ធ្វើបា បប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​កូន សឹង​​​​​​​​​​​​​រា ល់ថ្ងៃ ទីបំផុត គ្រា​​​​​​​​​​​​ន់តែកើតមា ន ជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្លោះនឹង គ្នាតិចតួ​​​​​​​​​​​​​​​ច ស្រាប់ តែប្តី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំ ណា ចប្រើ ក្បា ច់ គុ ន របស់ខ្លួនកា ​​​​​​​​​​​​ប់ប្រពន្ធដា ច់ ដៃ​​​​​​​​​​​​ ព្រម ទាំងស្ទុះទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វា យ ម្តាយ ក្មេក ដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លចូ លម កឃាត់​​​​​​​​​​​​​ បណ្តាល ឱ្យរង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ បួ ស ថែមទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីអំពើហិ ​​​​​​​​​​​ង្សាក្នុងគ្រួសារខា ងលើ​​​​​​​​​​​​​នេះ ត្រូវបានស្ត្រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ ងគ្រោះ ជាប្រពន្ធ បញ្ជាក់ថា​​​​​​​​​​​​ បានកើត ឡើ​​​​​​​​​​​ង កា​​​​​​​ល ពីរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។ស្ត្រីរ ង គ្រោះ ​ជា ប្រពន្ធ មិន​​​​ត្រូវបា នស្គាល់ ពីអ​​​​​​​​​​​​ត្តសញ្ញាណ នោះ​​​​​​​​​​​ទេ គ្រាន់ តែដឹ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងថា​ មានឈ្មោះធី តា​​​​​​​​​​​​ និង​​​​​​មានគណនីហ្វេ សប៊ុកឈ្មោះ Thida Stylenails។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សប៊ុក របស់ស្ត្រីរ ង គ្រោះ ជាប្រពន្ធ ឈ្មោះ​​​​​​​​​​ Thida Stylenails កា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហោះសារមួ​​​​​​​​​​​យ ថា “លើកនេះ​​​​​​​​​​​​ចប់ ហើយ អត់ឱន​​​​​​​​​​លែង បានហើយ​​​​​​​​​​​ ចេះប្រ ដាល់ ចេះក្បា ច់ គុ ន យកម កប្រើតែ ក្នុង​គ្រួសារ ​​​​​​វា យប្រព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន្ធបា ក់ ដៃ​​​​​​​​​​​​​ វា យម្តាយ ​​​​​​​​​​​​ក្មេក វាយ ប្អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៗ ចា ប់មិ នឈ្នះ​​​​​​​​​​​​ ប៉ូលិ សម​​​​​​​​​​​ក ដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើប ឈប់ ពិតជា សា ហាវ ណាស់ តើត្រូ​​​​​​​​​​វ គិតយ៉ាងណា​​​​​​​​​​​ បើជួប លើគ្រួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សារអ្នក អយុត្តិធ​​​​​​​​​​​​ម៌ ណាស់ សម្រា​​​​​​​​​​​​​​ប់រូបខ្ញុំ រកប្រា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក់ចិញ្ចឹម កូនដោ យខ្លួនឯង គេមិ នសូវខ្វល់​​​​​​​​​​​ ហើ យត្រូវមិន​​​​​​​​​​​ត្រូវ គេវា យដំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាល់ ដូច បាវ សា​​​​​​​​​​​ក់ ទៀត ពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជារស់គ្មាន​កិត្តិយ​ ស​មែន​…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ម្ចាស់​​គណនី Thida Stylenail​​​​​​​​​​s ក៏បានបង្ហោះនូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​វរូប ភាពចំ នួន​​​​​​​​​​​៧សន្លឹក រួមនឹង​​​​​​​​​​​វីដេអូ ឃ្លី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បមួយ បង្ហាញពី ស្នាមរបួ ស​​​​​​​​​​​របស់ ខ្លួន ដែល​​​​​​​​​​ត្រូវប្តីវា យ ដំ​​​​​​​​​​យ៉ា ង ចាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃ ព្រមទាំង បង្ហោះ​​​​​​​​​​សា រមួយ បន្ថែ​​​​​​​​​​មទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា “ដៃខ្ញុំខូច ហើយ ខ្ញុំធ្វើអីខុស បាន ជាធ្វើ​​​​​​​​​​​​បាបខ្ញុំដល់ ថ្នា​​​​​​​​​​​ក់នេះ បើឈ ​​​​​​​​​​ប់ស្រលា ញ់ហើ យ​​​​​​​​​​​ និយាយមួយ ម៉ា​​​​​​​​​​​​​ត់មក មិនចាំបា ច់ធ្វើដា ក់ខ្ញុំយ៉ាងនេះ ហើយបើ គ្រាន់ បើចេញមកនិយាយគ្នាមក មិន​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាំបា ច់ប្លុក ហ្វេសប៊ុកខ្ញុំ​​​​​​​​​​​ទេ ចេញចរឹ​​​​​​​​​​​ ក មក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺស្អប់ប្រពន្ធកូ នដ ល់ថ្នាក់នេះ ស្រីនោះវា ល្អជាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធកូន ប៉ុណ្ណា​​​​​​​​​​​ទៅ បានដា ច់ ចិ​​​​​​​​​​​​ត្តម៉្លេះ មានមិត្ត​​​​​​​​​​ ណាហ្វ្រេន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយ ប្តីខ្ញុំខ្លះ ជួយស៊ែរ ម្នាក់ មួយ មក ឱ្យគាត់ ​​​​​បាន ឃើ ញ​​​​​​​​​​ផង ពីទង្វើកា ចសា ហាវនេះ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់គណ នីខាងលើ បន្តថា “សមចិ​​​​​ត្តហើយ ប្តីដែល ធ្វើឱ្យគ្រួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សារតូចមួយនេះ មិ​​​​​​​​​​នដែលមា នក្តីសុ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ បែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយ អស់ មុខរបរក៏លែង មាន ​​​​​​​​​​​ទុក្ខជាន់លើទុក្ខ ដៃក៏​​​​​​​​​​បា ក់ធ្វើអីមិន កើ​​​​​​​​​​​ត កន្លែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស៊ីក៏ម្ចាស់ គេយ កវិញ ថ្ងៃក្រោយទី ពឹងអី ទៅកូន…” “មនុស្សសម្តីពីរោះ​​​​​​​​​ មិនប្រាក ថាល្អ ​​​​​​​​​​ដូចសម្តីទេ (​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្អែតនិ យាយមិ នចេញ)…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីស្ត្រីជាប្រពន្ធ បង្ហោះសារទុក្ខសោ ក​​​​​​​​​​ខា ងលើរួចមក គេឃើ​​​​​​​​​​​ញមិត្តភក្តិក្នុង ប​​​​​​​​​ណ្តាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហ្វេសប៊ុក ជាច្រើន បនាផ្តល់ជាយោបល់ឱ្យស្ត្រីរ  ង គ្រោះ រូ បនេះ ​​​​​​​​​​ប្តឹងសមត្ថកិច្ចឱ្យ​​​​​​​​​​​ចាប់ខ្លួន បុរស​​ជា ប្តីកំណា ចយ ​​​កទៅចា ត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការតាម ច្បាប់ ប៉ុន្តែត្រូវស្ត្រីរ ងគ្រោះឆ្លើយតបម ក វិញថា “គេចាប់ ហើយ តែ​​​​​​​​​​​ខ្ញុំឱ្យគេ លេ ងវិញ ព្រោះ​​​​​​​​​​​​​មិនច ង់ឃើញ គេជា ប់គុគ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គិតថាខុសខ្លួនឯ ង​​​​​​​​​ទៅចុះ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវ ហិ ង្សា ខា​ង លើនេះ “នគរ​​​​ធំ” មិនអា ច​​​​​​​​​​ទាក់ទ ងសុំការបំភ្លឺពី​​​​​​​​​​​​ភាគីបុរ សជាប្តី​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាននៅឡើយទេ កាលពីម្សិលមិញ។ យ៉ាងណា យើង​​​​​​​​​​រង់ចាំ ការ ប ក​​​​​​​​ស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់ភា គីពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *