ស្ត្រីវ័យចំណាស់ ចិត្តស្លុ យ ម្នាក់បា នប៉ុ នប៉ ងស ម្លា ប់ខ្លួន ដោយយក ដៃ លូ កចូលក្នុង ព្រីភ្លើង ដើម្បី ប ញ្ច ប់ជី វិតដោយសារ ខូចចិត្តសុំប្តី រួម រស់ ជា មួយគ្នាវិញសា ជាថ្មីពុំ បាន សម្រេច បន្ទាប់ពីខ្លួនបានចុះ ចោលប្ដីនិងកូ នរត់ ទៅតាម សាហាយអស់រយ:ពេ លជាង ៥ខែ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍ ស្រីផិ  តក្បត់ ប៉ ង ស ម្លា ប់ ខ្លួន ដែលប ង្កឲ្យមានកា រភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី៩ខែមីនាឆ្នាំ២០១៨ស្ថិតក្នុងភូមិ ក្បាលថ្នល់ ឃុំ កណ្តៀង រាយ ស្រុក ស្វាយទាប ខេត្ត ស្វាយរៀង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម បុរសត្រូវជាប្តីបាន ឲ្យដឹងថារូប គាត់ មាន ឈ្មោះ ជិឹង ចំណាន អាយុ ៦១ឆ្នាំស្រុកកំណើ តភូមិឃុំខាងលើហើយស្ត្រីរ ងគ្រោះ ជាប្រពន្ធមាន ឈ្មោះ ជិន សារ៉ន អាយុ ៥៤ឆ្នាំ មានស្រុកកំណើ តនៅ ភូមិ ឈ្លូង២ ឃុំ ស្គន់ ស្រុក មេមត់ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ហើយរូបគាត់បាន រៀបការ ជាមួ យប្រពន្ធរបស់គាត់ ២០ឆ្នាំជាង ទៅហើ យមានកូន១០នាក់ និងចៅ ចៅទួត ១ ៥នាក់ មិន ដែលបានកា រឈ្លោះ ប្រកែក គ្នាទេ លុះមក ដល់ចុ ងឆ្នាំ២០១៧ ខែ១១មិនដឹងថា ប្រពន្ធគាត់មាន ស្នេហាជាមួ យប្រុសផ្សេង នោះទេ ស្រាប់តែនាំគ្នារត់តាម បុរសម្នាក់ ឈ្មោះ មោក បាត់ជិត ៥ខែដោយ យកលុយ និងមា សមួ យចំនួនទៅ ដេីរ លេង ស៊ីចា យជាមួយសាហាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជាប្ដីបានបន្តថា លុះមក ដល់ ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ស្រាប់ លិចមុខប្រពន្ធផឹត ក្បត់ ត្រឡប់ម កផ្ទះវិញហេី យសុំម ករួមរស់ជាមួយគាត់ វិញប៉ុន្តែគា ត់មិនព្រមទទួល ស្គាល់វិញ នោះទេ។ ក្រោយពីគា ត់មិ នព្រម ប្រពន្ធគាត់ ក៏ដើរ ទៅខា ងក្រោយផ្ទះចូលបន្ទប់ រួចទឹក លូកដៃ ចូល រុន ព្រីភ្លើងឆក់ ប្រ កាច់ប្រកិ នតែ ដោយ សារ បងប្អូនឃេីញ ទាន់ ក៏ដឹកម កកា ន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការស ង្គ្រោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាម បុរស ជាប្តី ប្រពន្ធផឹតក្បត់រប ស់គាត់កាល មិនទា ន់រត តាមសាហា យតែ ងតែផឹក ស្រា ស្រវឹ ង ស្ទើរាល់ ថ្ងៃហើយ មករករឿងវា យរូ បគាត់ ជាប្ដីថែមទៀតផង ហេីយរឿង ត្រលប់ មក រកប្ដីនិងកូន វិញប្រហែល ជាបុរស សា ហាយគេបោក យកលុយ ចា យ អសហេីយទេីប គេទាត់ចោល លែងត្រូវការ តទៅទៀត។ ទោះបីជា យ៉ាងណា នេះគ្រាន់តែកា របកស្រាយ ពីបុរស ជាប្តីតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែក ភាគីប្រពន្ធមិនទាន់ អាចសុំ កា រអត្ថាធិប្បាយបា នទេព្រោះកំ ពុង សំរា កព្យាបា លនៅ មន្ទីរពេទ្យ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *