នារីម្នាក់បានចេញ មុខទម្លាយរឿងរ៉ា វផ្ទាល់ខ្លួន ដែលត្រូវអតីត សង្សារ ជើងល្អធ្លាប់ ស្រលាញ់ទុក ចិត្តគ្នាខ្ចីលុយ រហូតដល់ទៅជិត៤ ពាន់ដុល្លារ ដោយកុហកថា យកទៅផ្លាស់ ប្តូរកន្លែង ការងារ តែតាមពិតបែរ ជាយក ទៅរៀបការ ប្រពន្ធទៅវិញ លុះរឿងរ៉ាវបែ ក ធ្លាយ ក៏សុំសង រំលស់ តែសង មិនគ្រប់ និងថែមទាំង ប្រើសម្តីឡូយ ទៀត ទើបធ្វើឱ្យនាង ទ្រាំមិន បានដាច់ ចិត្តបង្ហោះផ្អើល បណ្តាញ សង្គមហ្វេសប៊ុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីរ ង គ្រោះដែលត្រូវ សង្សារកុហកបោក ប្រាស់ខ្ចីលុយថា ទៅរត់ការ រឿងការងារតែ បែរ ជាយកទៅរៀបការ ប្រពន្ធទៅ វិញនោះ ឈ្មោះ ពេជ្រ សុខបូរមី អាយុជាង ២០ឆ្នាំ។ ចំណែកភាគី ខាងប្រុស ឈ្មោះស៊ឺ យៀក ជាមន្ត្រីនគរបាល បម្រើការ នៅ នាយកដ្ឋានការពារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នារីឈ្មោះ ពេជ្រ សុខបូរមី បានសរសេរ ក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក ផ្ទាល់ខ្លួនថា “សងលុយ អញមិនគ្រប់សង របៀបចុក ក្អួត ១ខែ៥០ដុល្លារ ឆាតមកខ្ចីលុយ អញ ជំពាក់ អញជិត ៤០០០ដុល្លារ សុំអញ សង តែ ២០០០ដុល្លារខ្ចីលុយ អញយកទៅផ្ទេរនាយកដ្ឋាន នៅប៉ូលិស អញជ នរ ង គ្រោះអញ មិនខ្លាច នឹងនិយាយទេ អញ ដាក់បណ្តាសា ហើយៗ ឱ្យរលាយមួយគ្រួសារ រកអីបានរលាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាងខ្លួនឯងប៉ូលិសនិយាយ មកថា ចង់ អញចង់ប្តឹង ក៏ប្តឹងទៅច្បាប់ កាត់ ម៉េច ឥឡូវអញផុស លើហ្វេសប៊ុកឱ្យ ផ្អើលគេម៉ាប្រទេសថាខ្ចីលុយ អញសងមិនគ្រប់ ហើយមិនទា ន់សង បោក លុយអញ ហើយ​ ការមួយ អ្នកផ្សេង បាត់ លុយញើស ឈា​មអញ អញមិនឱ្យ​មិនសងស្រួលៗទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការហើយចំណងដៃ ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ឋហ្នឹងយក លុយសង អញភ្លាម បើមិនសងអញផុស លើហ្វេសប៊ុករាល់ ថ្ងៃឱ្យល្បី ហើយ កុំប្លុកហ្វេសប៊ុកខ្លួនឯង ចោល បើខ្លាំង ព្រោះអញចេះឈឺចាប់អញ មិនមែន ដុំថ្មទេ អ៊ីចឹងហើយសង លុយអញឱ្យគ្រប់ ភ្លាមល្បិច អ្ហែងគ្រប់ជំពូកអញ ដឹងហើយ បើអញ មានរឿងអី ពីឥឡូវទៅ ដោយឧបទ្ទវហេតុ ជួយឱ្យគេ ដឹងឮដែរ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នារីដដែលបាន សរសេរបន្ថែមថា “ប្រពន្ធថា យកអាខោនហ្វេស ប៊ុកប្តីលេង អ៊ីចឹងប្រពន្ធហ្នឹងក៏មានចំណែក សងលុយឱ្យគ្រប់ដែរ ថ្ងៃនេះថ្ងៃសីលអញ មិនចង់សាងបាបមាត់ទេ អញប្រាប់ឱ្យហើយ- អញមិនយកលុយ សង អញ១ខែ ៥០ដុល្លារទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះប្តីនាងពេលខ្ចីលុយអញ គឺខ្ចីលុយដុំ មិនមែនសង មកវិញលុយរាយទេ ហើយអញចង់ប្រាប់ថា អញមិនមែន រោងចក្រផលិតលុយ ក៏មិនមែនធនាគារដែរ មួយវិញទៀតអញត្រូវការសង លុយជាដុំមកវិញគ្រប់ចំនួន ដូចដើមមកវិញ សងលុយ ដុំឱ្យអញ ឱ្យបាន ២០០០ដុល្លារ ដំបូងកុំមកធ្វើចរិត រកេតរកូត ហើយយកពាក្យ លេសថា អញមិនឱ្យសង អញ ចេះអញចុះ អញរករឿងចេះចុះ បើមិន ចង់សង កុំបិទផ្លូវខ្លួនឯង វើយ ពាក្យហ្នឹងមនុស្ស គេថ្លៃថ្នូរ គេមិន ប្រើពាក្យ ហ្នឹងទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយទៀតនោះ កុំអាងខ្លួនប៉ូលិស មានមាត់និយាយចេញមក ដូចអត់ញញើតច្បាប់ ប៉ូលិសធ្វើខុស ខុសច្បាប់ ហើយផ្ញើជូនមេនាយកដ្ឋានប៉ូលិសការពារផងដែរ ឱ្យបានឃើញថា កូនចៅមេល្អណាស់ផងដែរ ហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថា អ្នកណាចេញ មុខការពារម្នាក់ប្រុសហ្នឹងខ្លះ…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវ របស់ខ្លួនតាមរយៈសំណេ របង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេស ប៊ុកនោះ នារីខាងលើក៏បានបង្ហោះឆាតដែលនាង និងអតីតសង្សារ ឆ្លើយឆ្លងគ្នា ជុំវិញរឿងរ៉ាវជំពាក់ប្រាក់ជិត ៤ពាន់ដុល្លារនេះផងដែរ ដែល បង្ហាញឱ្យឃើញថា នារីជា អតីតសង្សារខឹងបុរសនោះ ខ្ចីលុយនាងកុហកថា យកទៅរត់ការដូរកន្លែងធ្វើការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែរជាយកទៅរៀបការប្រពន្ធចោល នាងធ្វើព្រងើយ។ លុះបែកការ នាងទារលុយវិញ ភាគីប្រុសសុំសង មិនគ្រប់ចំនួន ហើយថែមទាំងសងរំលស់ទៀត ទើបនាងមិនសុ ខចិត្តក៏បង្ហោះហ្វេសប៊ុក បំបាក់មុខ អតីតសង្សារ តែម្តង។ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ចម្រូងចម្រាស ខាងលើនេះ “នគរធំ” មិនអាចទាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែម ពីភាគីទាំង២បានទេ កាល ពីម្សិលមិញ។ យ៉ាងណាយើង រង់ចាំទទួលការ បកស្រាយបំភ្លឺ ពីគ្រប់ភាគីពាក់ ព័ន្ធទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *