អ្នកស្រី ហុក សៅ អាយុ40ឆ្នាំរស់នៅ ភូមិដងផ្លិត ឃុំឆែបពីរ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងថា គាត់ មានឪពុកឈ្មោះអឿម ហុក ម្តាយឈ្មោះអៀ ឡាង ស្លា ប់ទាំងពីរនាក់ រូបគាត់ជាកូន ទី5 ក្នុងុចំណោម បងប្អូន7នាក់។ លុះពេលធំ ពេញវ័យ គាត់បានរៀប ការជាមួយ បុរសម្នាក់ ឈ្មោះ យ៉ែម ឌីម អាយុប្អូនគាត់ 10ឆ្នាំ ជាអ្នកស្រុកភូមិផង របងជា មួយគ្នា ដោយ បង្កើតបានកូនចំនួន 7នាក់ (ប្រុស3 ស្រី4) ជាចំ ណង អាពាណ៍ ពិពាណ៍។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី បញ្ជាក់ថា តាមពិតទៅ ប្តីគាត់ជា មនុស្សខូចខិល រឿងស្រីញីតាំង ពីកំលោះ មាននារីៗជា ច្រើននាក់ ទាំងក្រមុំ មេម៉ាយ សុទ្ធតែលង់ ខ្លួនឱ្យប្តី គាត់នែបនិត្យប្រាណដោយទទេៗ លុះពេល ឆ្អែតស្ក ប់ស្កល់ ក៏បោះបង់ចោល ឥតតម្លៃ។ កាលពីប្តីមកលួង លោមប្រលោមស្នេហ៍ គាត់ៗ ក៏ដឹងគំនិតរបស់ ប្តីច្បាស់លាស់ដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយប្រយ័ត្នខ្លួនប្រាណមិនឱ្យប្តីកន្លងមុន បាចផ្កាស្លាឡើយ។ ពេលនោះ គាត់បានប្រាប់ ទៅប្តីវិញថា បើស្រលាញ់ គាត់ស្ម័គ្រស្មោះមែន ត្រូវនាំចាស់ ទុំចូលចែចូវដល់ មេបា គាត់មិនប្រលែង លេងល្បែងស្នេហ៍ទុំ មុនស្រគាល ឡើយ។ ស្រាប់តែ ពេលនោះ ប្តីនាំឪពុកម្តាយរបស់ គេចូលស្តីដណ្តឹង គាត់ដ ល់មេបាមែន ទើបគាត់ព្រម ចូលរោងការ ក្រាបក្បាល ដល់កន្ទេលតាម ប្រពៃណី ទទួលយក ធ្វើប្តីរួមរស់ជា មួយគ្នាម ដល់សព្វថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នកស្រីហុក សៅ បន្តទៀតថា លុះពេលរៀបការរួច មានគាត់ជាប្រពន្ធ ទៅហើយ ប្តីមិនចោលស្នៀត ខិលខូចរឿង មានស្រីញីទេ ពោលគឺ ទៅដើរទាក់ទងស្រីៗ នៅក្រៅផ្ទះ នែបនិត្យ ប្រាណកៀរនឹងជើង មិន ថាក្រមុំ ឬមេម៉ាយ ក៏ប្តីគាត់លេប ទៅរួចដែរ មិនិក្រែង ចិត្តប្រពន្ធនៅឱ្យជ្រងោៗ នឹងមុខម្តងណាឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែពេលនោះ គាត់មិនចេះតាម រករឿងប្តីឡើយ សំខាន់ កុំឱ្យតែនាំរឿងចូលផ្ទះ និងនាំរោគ ឱ្យប្រពន្ធទៅ បានហើយ ព្រោះគាត់យក ទ្រឹស្តី “នៅផ្ទះប្តីឯង នៅក្រៅប្តីគេ” ដាក់ខ្លួន ដើម្បីលួងចិត្តខ្លួន ព្រោះតែដឹង ថា ប្តីជាមនុស្សខូច ខិលរឿងហ្នឹងកែមិនឡើងទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះ បញ្ជាក់ថា ពេលគាត់ធ្វើមិនដឹង មិនឮបែបនេះ ប្តីកាន់តែបានចិត្តខ្លាំងឡើង រហូតហ៊ាន ឱ្យស្រីស្នេហ៍ម្នាក់រស់នៅភូមិសង្កែ ទូរស័ព្ទមក បោះពាក្យផ្លែផ្កា ឱ្យគាត់ជាប្រពន្ធដើម រៀបការ ពេញច្បាប់ទៀតផង ទើបគាត់ទ្រាំលែង បានតទៀត ក៏ផ្ទុះជម្លោះ ជាមួយួប្តី និងទា មទារចែកផ្លូវគ្នា ទៀតផង (រឿងនេះកើតឡើងតាំងពី1ឆ្នាំមុនមកម៉្លេះ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីដេក បែ កគ្រែ និងមិននិយាយ គ្នាអស់រយៈពេលកន្លះខែ ស្រា ប់តែប្តីមកចា ប់ឱប គាត់ពីក្រោយ បង្រុងនាំ ចូលបន្ទប់ធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នា តែគាត់រើ បម្រះរួច ក៏លើកជើងធាក់ ប្តីមួយជើង ពេញ ទំហឹង ចំ កណ្តាលដើម ទ្រូង បណ្តាលឱ្យប្តីខ្ទា ត រមៀលធ្លាក់ ពីលើផ្ទះ តាម កាំជណ្តើរកម្ពស់ 2ម៉ែត្រដល់ដី ឡើងស ន្ល ប់ស្តូកស្តឹង ផ្អើលដ ល់អ្នកជិតខាងមកជួយចោមរោម លាបរឺតចាប់ខ្យល់ ទើបបានដឹងខ្លួនវិញ។ បន្ទាប់មក អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងចាស់ ទុំទាំងសងខា ងធ្វើការសម្រប សម្រួល ទើបគាត់ព្រមជានាជាមួយប្តីវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោកយ៉ែម ឌីន ជាប្តីបានទទួលស្គាល់ថា លោកពិត ជាក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ លួចទៅ ខិលខូចជាមួយស្រីញី មែន ប៉ុន្តែមិន ដែលមករករឿង ប ង្កជ ម្លោះក្នុងរង្វង់ គ្រួសារ ឬឱ្យប្រពន្ធកូនអត់ បាយក្រហា យទឹកម្តងណាឡើយ។ តាមពិតទៅ ប្រពន្ធក៏មាន កំហុសដែរ ដោយតែងទៅព័ទ្ធវង់លេងល្បែងស៊ីសងបាត់ពីផ្ទះ ដល់ព្រលប់ ទើបឃើញចូលផ្ទះ ថែមទាំងហ៊ានហើបមាត់ជេរបញ្ចោរលោកជាប្តីទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តា់ងំពីផ្ទុះរឿង រ៉ាវ ចុងក្រោយមក លោក បានកែខ្លួនឈ ប់ខិលខូចរឿង ស្រីញី ទៀតហើយ ព្រោះមា នវ័យកា ន់តែជ្រេ ចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អ ទុកគំរូល្អ ឱ្យកូនចៅ និងក្មេងជំនាន់ក្រោយ យកត ម្រាប់តាម ប៉ុន្តែប្រពន្ធក៏គួរកែ ខ្លួនឈ ប់ទៅលេ ងល្បែងស៊ីសងដែរ ទើបអាចរក ចំណុចរួម បញ្ចប់ភាព រកាំរកូស ឃើញ គ្រួសាររស់នៅ មានសេ ចក្តីសុខ សុភមង្គល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងឌីន សូយ អាយុ19ឆ្នាំ និង លោករៀប សំ អាយុ24ឆ្នាំ ជាកូននិងកូនប្រសាបាន រៀបរាប់ឱ្យដឹងស្របគ្នាថា ពួកគេ ពិបាកចិត្តស្អិតទ្រូងនិងខ្មាស ញាតិជិតខាង ណាស់ ព្រោះឪពុកម្តាយជួប រឿងរ៉ាវឈ្លោះប្រកែក គ្នាឥតស្វាង បែបនេះ។ ពួកគេមិនកាន់ជើងអ្នក ណាមួយឡើយ ព្រោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានគុណ ដូចគ្នា តែតាមពិត ម្តាយនិង ឪពុកសុទ្ធតែមាន កំហុសបន្តិចម្នាក់ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះមានភ្លើងទើបមាន ផ្សែង ដោយឪពុកខិលខូច មានស្រីញីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ រីឯម្តាយញៀនល្បែងស៊ីសង។ តែបើពួ កគាត់បោះបង់អំពើអបា យមុខទាំង នោះចោល និងកែខ្លួនដូចគ្នា ពួកគេជឿជាក់ ថា គ្រួសារនឹងមាន ពន្លឺរស្មីឡើងវិញ ជាមិនខាន កូនចៅក៏មិនដើរទៅ ណាឱនមុ ខជាប់ដូ ចពេលនេះដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកសឹង សំអន ជាសមាជិកភូមិ និងលោក ផាវ ឈឿម ជាមេភូមិ បានឱ្យដឹងស្របគ្នាថា រឿងរ៉ាវប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះ ពិតជាដូចសាមីខ្លួនរៀបរាប់មែន ដោយកាលនោះ បុរសជាប្តីពូកែ ខិលខូចក្បត់ចិត្តប្រពន្ធ មានស្រីញីនៅ ខាងក្រៅជាបន្ត បន្ទាប់ រហូតកើតមានជ ម្លោះក្នុងគ្រួសារ ឈានដល់អំ ពើ ហិ .ង្សា ដោយប្រពន្ធធាក់ ប្តីធ្លា ក់ពីលើផ្ទះស ន្លប់ ស្តូកទៀតផង។ លុះពេលអាជ្ញាធរធ្វើការ សម្របសម្រួល ទើបពួកគេត្រូវរ៉ូវគ្នាវិញ តែរឿងផ្ទៃក្នុងប្តីប្រពន្ធពួក គេយ៉ាង ណាទៀតនោះ ពួកលោ កមិនសូវដឹងច្បាស់ប៉ុ់ន្មាន ឡើយ ដ្បិតជាអា ជ្ញាធរពិ តមែន តែច ង្កៀងនៅផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ជីវិតប្តីប្រពន្ធចៀសមិន ផុតពីភា ពរកាំរកូសគ្នា បើមិនច្រើន ក៏មានតិ ចតូចដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខា ន់នោះគឺភាគីទាំងសងខាងចេះយោ គយល់អធ្យាស្រ័យគ្នា មិនត្រូវចង់ ចាញ់ច ង់ឈ្នះគ្នាទេ ត្រូវទទួលស្គា ល់កំហុ សរប ស់ខ្លួន និងចេះកែខ្លួនឡើងវិញ ទើបអាចរកទី បញ្ចប់ជម្លោះឃើញ និងមិនត្រូវយក រឿងតូចប ង្កជារឿងធំ ឈានដល់ការបែ កបា ក់គ្នា ឡើយ…៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *