ពិតជាគួឱ្យ អាសូរណាស់.ម្ដាយ និងឪពុកក្មេងស្រី បានត្រឹមសម្រក់ ទឹកភ្នែក បន្ទាប់ពីដឹងថា៖កូនស្រីជាទី ស្រឡាញ់ របស់ខ្លួន អាយុទើបតែ ៩ឆ្នាំ ត្រូវតា ក.ញ្ចាស់ ល្មោ.ភ កា.ម ចាប់រំ.លោ.ភ សេ.ព.សន្ទវៈ បាន សម្រេចជាច្រើនលើក ច្រើនសារ។
ការឃា.ត់ខ្លួននេះ បានធ្វើឡើង កាលពីថ្ងៃទី ០៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ នៅភូមិត្រពាំង អណ្ដូង ឃុំខ្ជាយ.ខាងត្បូង ស្រុក ដងទង់ ខេត្តកំពត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន ស.ង្ស័ យឈ្មោះ មាស ចាប អាយុ៦៨ឆ្នាំ មានមុខរបរគ្រូខ្មែរ មានទីលំនៅ ភូមិត្រពាំងអណ្ដូង ឃុំខ្ជាយខាងត្បូង ស្រុកដងទង់។រីឯក្មេងស្រីរ.ង.គ្រោះ.អាយុ ៩ឆ្នាំ.មានទីលំនៅ ភូមិឃុំ.ជាមួយជ ន.ស.ង្ស័.យ។ បើតាមលោកស្រី ឡុង ហេង ដែល ត្រូវជាម្ដាយក្មេង ស្រីរ.ង.គ្រោះ.បាន.ឱ្យដឹងថា៖​

កាលពីថ្ងៃមិន ចាំ.ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ខ្លួនបានទៅ ហៅ ជ.ន.ស.ង្ស័.យ.ជាគ្រូខ្មែរ.ខាង លើ.ដែល.នៅផ្ទះជិត គ្នា។ដើម្បីឱ្យមក​ស្ដោះផ្លុំដៃ ឲ្យកូនប្រុស របស់គាត់.ពេលនោះខ្លន ពុំបាន ចាប់អារម្មណ៍ ហើយ បានដើរ ចេញទៅ ក្រៅផ្ទះ ។ដោយ បណ្ដោយឱ្យកូន ស្រីនិងកូន ប្រុសតូច របស់ គាត់នៅ ក្នុងផ្ទះ ជាមួយជ.ន.ស.ង្ស័.យ.។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាហេតុនាំឱ្យជ.នស.ង្ស័.យ.មានឱកាសចាប់ រំ.លោ.ភ.សេ.ព.សន្ទវៈ.លេីក្មេងស្រីរ.ង.គ្រោះ.រហូតបាន.សម្រេចជា ច្រើនដង។រួចបន្ត មកស្ដោះផ្លុំ ដោយ ឆ្លៀត.ឱកាស រំ.លោ.ភ.កូន.ស្រីខ្លួន បាន.សម្រេច.ជាបន្ត បន្ទាប់ និងគំ.រា.ម.មិន អោយ.ប្រាប់គេឯង។ពោលគឺ គាត់និង អ្នកភូមិ មិនដឹងសោះឡើយ រហូតមក ដល់អំឡុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កូនស្រីគាត់ មាន សភាពស្លេក.ស្លាំង.ភិត.ភ័.យនិងបាន រត់ចេញពីផ្ទះ គេចគ្រូខ្មែរ ព្រោះខ្លាចជ.ន.ស.ង្ស័.យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឃើញ សភាព បែបនោះឪពុកម្ដាយរ.ងគ្រោះ.ក៍បានសួរ.នាំ ក្មេងស្រី ហើយនាង បានប្រាប់ថា៖ គ្រូខ្មែរខាង លើ បានចាប់រំ.លោ.ភ.នាង.ជា.បន្ត បន្ទាប់។ទើបគាត់ ជាឪពុកម្ដាយកុមារីជ ន.រ.ង.គ្រោះ.មកប្ដឹង សមត្ថកិច្ច ដើម្បីឲ្យធ្វើការឃា.ត់ខ្លួនជ.ន.ស.ង្ស័.យ.ខាង.លើ ចាត់ការតាម.នីតិវិធីតែ.ម្ដង ទៅ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *