បើយោងតាម អគ្គាធិការដ្ឋាន ក្រសួងមហាផ្ទៃ គោរព ជម្រាបជូន សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ តាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុក បានឲ្យដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺខាងអគ្គាធិការដ្ឋាន សំណើសុំគោលការណ៍អង្កេតស្រាវជ្រាវ ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខេង អត្តលេខ ៣០២៦៨ ស្នងការរង.ទទួល ផែនព្រហ្មទ.ណ្ឌ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោង.តាម បណ្តឹងចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់មន្ត្រីនគរបាល នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តតាកែវ និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាកែវដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តបតាមកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមគោរព.ជម្រាបជូន សម្តេចក្រឡាហោមមេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងដូចមានចុះក្នុងយោ.ងខាងលើ ដោយបានចោទប្រកាន់លោកឧត្តម សេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង អត្តលេខ ៣០២៦៨ ស្នងការរងទទួលផែនព្រហ្មទណ្ឌ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាល ខេត្តតាកែវ ថាបានធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋពុំមានទំនុកចិត្ត ភ័យខ្លាច និងបានប្រព្រឹត្តបទ.ល្មើ.សមួយចំនួនដោយ ផ្ទាល់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្តឹងបានបញ្ជាក់ថា ចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលកាន់.តំណែងនៅដើមឆ្នាំ២០១៩ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង ពុំដែលមានស្នាដៃក្នុងការប.ង្ក្រាប.បទល្មើសទេ គឺបានតែអួតអាង បង្កើតបក្ខពួក គំ.រា.មកំ.ហែ.ងថ្នាក់ក្រោម គិតតែ.ពីផលប្រយោជន៍.ផ្ទាល់ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ លោក ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង រួមជាមួយបក្ខពួក.បានចាប់បង្ខាំ.ងជ.ន.រង.គ្រោះ.ជ.ម្រិ.តយក.ប្រាក់ចំនួន ២០០,០០០$ (ពីររយពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) និង.នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង និងលោកវរសេនីយ៍ទោ សាក់ ទូច រួមទាំង.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បក្ខពួកបាន.ធ្វើសកម្មភាពចា.ប់.ប.ង្ខាំ.ង.ជ.នរ.ង.គ្រោះ ជាជនជាតិ.វៀតណាម​.ចំនួន០៣នាក់ និងជនជាតិខ្មែរ.ចំនួន០២នាក់ ជម្រិត.យកប្រាក់ចំនួន ១០០,០០០$ (មួយរយពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) និងបានដកហូត.យកខ្សែដៃ ខ្សែក ចិញ្ចៀនពេជ្រពីជ.ន.រ.ង.គ្រោះ ដោយមានលោកវរសេនីយ៍ទោ រស់ សេន នាយរងការិយាល័យបុគ្គលិក ជាអ្នកបកប្រែ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានតំណាង.របស់ជ.ន.រ.ង.គ្រោះចំនួន០២នាក់ បានមកប្តឹងតវ៉ា.ដល់ស្នងការដ្ឋាន.នគរបាល ខេត្តតាកែវ គឺ លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក មាស ប៊ុនឡឺ និងលោក.ឧត្តមសេនីយ៍ទោ សុខ សម្បត្តិ បម្រើ ការងារនៅ.អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងគោលបំណងទាម.ទារឱ្យអ.នុវត្តច្បាប់ ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ខាងលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងទាមទារយកសម្ភារដែល.បានដក.ហូតយកពីជ.ន.រ.ងគ្រោះជាអ្នក វិនិយោគិនជនជាតិវៀតណាម.ត្រឡប់.មកវិញ។ ក្រោយពីមានបណ្តឹង.តវ៉ា ក៏មាន.ស្នង.ការរង នៃស្នងការ ដ្ឋាននគរបាល.ខេត្តតាកែវ.មួយរូប (មិន.ស្គាល់ឈ្មោះ) បានយកសម្ភារទៅប្រគល់ជូន.ជន.រ.ង.គ្រោះវិញដល់ រាជធានីភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីខាងលើនេះ តំណាង.អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវ ធ្លាប់.បានកោះហៅ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង សាកសួរដំណើររឿង ប.ង្ខាំ.ងមនុស្សខុសច្បាប់.ម្តងរួចមកហើយ។ ម្យ៉ាង.វិញទៀត លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង បានធ្វើឱ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវ ភ័.យ.ខ្លាច និង.បាត់ទំនុកចិត្តមក.លើសមត្ថកិច្ច ដែល.ជាអ្នករក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់.ធ្នាប់សង្គម ពិសេសការកើត.មាន.បទ.ល្មើ.ស ជាបន្តបន្ទាប់.ក្នុង.មូលដ្ឋានខេត្តតាកែវ លោកឧត្តម.សេនីយ៍ត្រី ហុិន សុខខេង រង់ចាំតែហៃ.អើជាមួយបទ.ល្មើស។ ដោយពុំមានចំណាត់ការ.ជាក់ស្តែងឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ស្រាវជ្រាវរកភាពត្រឹមត្រូវ និងមានចំណាត់.ការតាមច្បាប់។បើយោងតាមយោបល់.អគ្គាធិការដ្ឋាន៖ក្រោយពីបាន.ពិនិត្យខ្លឹមសារនៃពាក្យបណ្តឹងខាងលើ អគ្គាធិការដ្ឋាន សូមគោរពស្នើ គោលការណ៍ពី សម្តេចក្រឡាហោម ដើម្បីចាត់មន្ត្រីនគរបាលជំនាញចុះអ.ង្កេតស្រាវជ្រាវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូម សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ មេត្តាពិនិត្យ និងសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

សូមជម្រាបជូនថា , បើយោងតាម.ពាក្យបណ្ដឹង និងរបាយការណ៍គោរពជម្រាបជូនសម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ធ្វើដោយ.អគ្គាធិ.ការដ្ឋាន ក្រសួង.មហាផ្ទៃ ឃើញថា លោកស្នងការរង.រូបនេះ ពិតជា.មា.នតម្រុយពិ.រុទ្ធភាពក្នុង.បទល្មើស ក្នុងនាមតួនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ បទ.បង្ខាំ.ង.ម.នុស្សខុសច្បាប់ ជំរិតទារប្រាក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីនគរបាល នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាល.ខេត្តតាកែវ សង្ឃឹមថាថ្នាក់លើនឹងចាត់ការក្នុងរឿងនេះឲ្យមានភា.ពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម។

អង្គភាព “នគរដ្រេហ្គននិង.កាសែតនគរវត្ត” មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការ.បំភ្លឺបា.នទេពីលោកស្នងការរង ហុិន សុខខេង នៅរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដោយគ្មាន.លេខទូរស័ព្ទ។ ដូច្នេះអង្គភាព នគរដ្រេហ្គននិង.កាសែតនគរវត្ត នឹងរង់ចាំការ.បកស្រាយចំពោះបញ្ហាខាងលើ.នេះពី.បុគ្គលផ្ទាល់ ខណៈបណ្ដឹងនេះកំពុង.មានចំណា.ត់ការពីថ្នាក់លើ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *