កម្មវិធីប្រលងចម្រៀងធំៗដែល គេធ្លាប់តែឃើញបេក្ខជនទាំងឡាយ លើកយបទចម្រៀងរបស់ លោកព្រាប សុវត្ថិ និងខែម ប៊ុនថៃ ទៅច្រៀងច្រើនជាងតារាផ្សេងៗនោះ បច្ចុប្បន្នបេក្ខ​ភាព​មួយចំនួនបាន ងាក​ទៅច្រៀងបទ​តារា​ ចម្រៀង​Original Songs​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលពីមុន​មិនសូវល្បីនោះ​ឡើង​វិញរួម​ទាំងបទតារាថ្មីៗផ្សេងទៀតជាង​តារាទាំងពីរ​ដួង​ខាង​លើ។ភាពបែប្រួល​បែបនេះ ​ក្រោយ​​ពី​ព្រាប សុវត្ថិ បានឡើងជាឧកញ៉ាជាង ៣ខែ ខណៈដែលលោកខែម ប៊ុនថៃ ក្លាយទៅ​ជាឧកញ៉ា​ជាង ​​៥ខែ​ ហើយពេលនេះតារាទាំងពីរបានងាកទៅផ្ដោត​ការ រកស៊ីលក់ដីឡូតិ៍ច្រើន​ជាង​ច្រៀ​ង​រាំទើបធ្វើឲ្យតារាល្បីល្បាញទាំងពីរលែងសូវមានបទល្បីៗខ្លាំង​ដូចមុន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជា​យ៉ាង​ណាទាំងព្រាប សុវត្ថិ និងខែម ប៊ុនថៃ មិនដែលប្រកាស ថាពួកគេនឹងដើរចេញពីអាជីព​សិល្បៈក្រោយ ទទួល​បាន​គោរម្យងារជាឧកញ៉ា​នោះទេ​ដោយម្នាក់ៗនៅតែថាមិន​ចោល​ឆ្នាំង​ចាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែល​លោកឧកញ៉ាស្នាយ មុននេះ៣ខែទើប​ចេញ​បាន​បទថ្មី១ ស្របពេលដែល​លោក​ប៊ុនថៃ អត់​ឃើញ​ចេញបទថ្មីៗតែបែជាច្រៀងបទ”អន្ទងស្នេហ៍”នៅ​ហាងបាយ​មួយ​​ដោយ​ចង់​រំលឹក​អនុស្សា​វ​រីយ៍កាលពី១៧ឆ្នាំមុនទៅវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រាប សុវត្ថិ បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាទោះជាលោកក្លាយទៅជាអ្វី​ក៍ ដោយតែឲ្យតែមាន​បងប្អូននៅតែ​ពេ ញចិត្ត​លោក​ក្នុងការច្រៀងសម្ដែងលោកនៅតែទទួលជាធម្មតា។ដោយឡែកលោកខែម ប៊ុនថៃ វិញធ្លាប់ប្រាប់ថាចំនួន​កុងត្រារបស់លោ កនៅហង្សមាស​មិនទាន់អស់សុ​ពល​ភាពឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាមានព័តមានថាផលិតកម្មGalaxy កំពុងតែអន្ទងអតីតតារាU2 និងសាន់ដេរូបនេះឲ្យទៅធ្វើជា សមាជិករបស់ខ្លួនក្ដី។ចំពោះមជ្ឈដ្ឋានមហាជន មើល​ឃើញថាព្រាប សុវត្ថិ និងខែម ប៊ុនថៃ ពិតជាគូរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនព្រោះបើផ្ទុះបទចម្រៀងគឺត្រូវតែ​មាន​​​ដូច​គ្នា ទាំងពីរតែម្ដង ហើយពេលនេះពេលស្ងប់ស្ងាត់ក៍ធ្វើឲ្យដូចគ្នា តែបែជាល្បីរឿង​រកស៊ី​លក់​​ដីឡូតិ៍ក៍ដូចគ្នាទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តារាខ្មែរគឺមានតែលោក ព្រាប សុវត្ថិ តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវ​បាន​ទី​ប្រឹក្សារ​របស់ លោក​ទម្លាយប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ ថាការចាប់អាជីព​សិល្បៈជាង២០ឆ្នាំលោកសុវត្ថិ សល់ទ្រព្យ​ខ្ទង់៣០លានដុល្លារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកលោកខែម ប៊ុន​ថៃ វិញលោកមិនទាន់ហ៊ានលាតត្រដាងរឿងសល់លុយប៉ុន្មាន ​ឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះ​តែ​ភាព​ហ៊ឺហារបស់តារាកូន៣រូបនេះ ត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោក​មានជីវភាព​ខុសគ្នា​ដូច​មេឃដី បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ២០០៤។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើលោកព្រាប សុវត្ថិ និងខេមរៈ សិរីមន្ដ នៅបន្ដអាជីព​សិ​ល្បៈ​បែបរយាលៗយ៉ាង​នេះតទៅទៀតព្រមគ្នាតែម្ដង ឬមួយក៍តារាដែលធ្លាប់តែប្រជែងគ្នា​យ៉ាង​​ស្វិត​ស្វាញបំផុតរយៈពេលជិត១០ឆ្នាំនេះ កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើរចេញពីអាជីពចម្រៀង​ដូចគ្នានាពេលដ៍ឆាប់ខាងមុខនេះ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការលើកឡើងបែបនេះ​ដោយ​សារតែមុននេះលោកស៊ិន សិលា អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រគុំតន្រ្ដីនៅCTN បានបង្ហាញទស្សនៈថា​តារាដែលឡើង​ជាឧកញ៉ា​ហើយ​គូតែឈប់ពីសិល្បៈឲ្យដាច់ស្រឡះតែម្ដងទៅ ពីព្រោះ​កុំឲ្យច្របូលច្របល់ ច្រៀងផង​ធ្វើ​ឧកញ៉ាផង ហើយពេលឡើងឆាកមិនដឹងជាត្រូវឡើងអក្សរថាម៉េច​ព្រោះខ្លាចខុសគោរម្យងារ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការថ្លែងបែបនេះរបស់​លោក​សិលា ស្របពេលដែលអតីតតារា២នាក់គឺលោកទុំ សារុត ហៅ​នាយឃ្លោគ និងលាន អាហ្វ្រីលគីនីន តាំងពី​ក្លាយ​ទៅជាឧកញ៉ាមកអ្នក​ទាំងពីរឈប់​ដាច់​ស្រ​ឡះ​ពីអាជីពចាស់ដូចគ្នា។ ប៉ុន្ដែចំពោះព្រាប សុវត្ថិ -ខែម ប៊ុនថៃ គេ​ជឿរ​​​ថាប្រសិន​បើក្នុង​ករណី​មុខជំនួញមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងនោះតារាទាំងពីរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើលេង​សិល្បៈ​វិញ​គឺគ្រាន់តែ​ចេញ​បទថ្មីៗហើយត្រូវទីផ្សារយុវវ័យនោះគឺនឹងល្បីដូចដើមវិញភ្លាមតែម្ដង ហេតុនេះហើយ​បាន​​ជា​លោកសុវត្ថិ វ័យ៤៧ឆ្នាំ និងលោកប៊ុនថៃ អាយុ៣៧ឆ្នាំ នៅតែមិនដែលនិយាយ​ថា​ខ្លួនចង់ឈប់ច្រៀង​ទាំងស្រុង​ម្ដងណាឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *